Eurofins Poland >> Szkolenia >> Szkolenia dedykowane

Szkolenia dedykowane

Sidebar Image

EUROFINS wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszym klientów i partnerów stworzyło ofertę szkoleń dopasowanych do Państwa  indywidualnych potrzeb.  Prowadzimy szkolenia i warsztaty dedykowane. Prowadzone są one najczęściej w formie zamkniętej, w Państwa firmie lub w jednej z naszych 3 lokalizacji (Warszawa, Malbork, Katowice). Szkolenia i warsztaty dotyczą zakresu szeroko pojętych usług jakościowych w przemyśle i obejmują m.in kwestie zapewnienia jakości i bezpieczeństwa przy produkcji żywności i opakowań, ocenę dostawców, zgodność z przepisami prawnymi.

Oferta szkoleń dedykowanych obejmuje m.in.:

 1. Znakowanie żywności. Interpretacja przepisów prawa
 2. Obliczanie wartości odżywczej
 3. Zasady znakowania produktów spożywczych
 4. Etykiety żywności wg przepisów rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 w połączeniu ze znakowaniem wartością odżywczą
 5. Znakowanie produktów mlecznych
 6. Znakowanie produktów mięsnych
 7. Znakowanie produktów rybnych
 8. Znakowanie produktów piekarskich i cukierniczych
 9. Znakowanie produktów roślinnych
 10. Wymagania prawne dla producentów opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością
 11. Wymagania mikrobiologiczne w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz postępowanie w przypadku uzyskania nieprawidłowych wyników badań
 12. Mikrobiologiczne badania żywności i interpretacja oraz wykorzystanie wyników
 13. Kontrola zagrożeń mikrobiologicznych w różnych branżach przemysłu spożywczego połączone z higieną personelu
 14. Wyznaczanie terminu przydatności do spożycia
 15. Pobieranie próbek żywności, próbek z powierzchni produkcji i obrotu, próbek powietrza. Analiza mikrobiologiczna
 16. Analiza mikrobiologiczna żywności
 17. Zanieczyszczenia żywności. Aktualizacja wymagań prawnych, metody analiz
 18. Zapewnienie identyfikowalności
 19. Warsztaty z projektowania i rozwoju produktów spożywczych
 20. Higiena personelu zatrudnionego bezpośrednio w procesie produkcji i obrotu żywnością
 21. Nadzór nad alergenami w zakładzie produkcyjnym
 22. Wymagania systemu HACCP wg. ISO 22000
 23. Food Defense- zabezpieczenie żywności przed skażeniem.