Eurofins Poland >> Nasze usługi >> Badanie zawartości azbestu

Badanie zawartości azbestu

Sidebar Image

W laboratorium analiz środowiskowych wykonujemy kompleksowe badania próbek stałych na obecność włókien azbestowych. Oferta uwzględnia wnikliwe badania materiałów, obiektów oraz wyrobów budowlanych na obecność włókien azbestowych takich jak :

- chryzotyl;

- amozyt;

- antofilit;

- tremolit;

- aktynolit;

- krokidolit;

Posiadamy akredytację (AB 1609) zgodną z normą EN ISO 17025 zatwierdzoną przez Polskie Centrum Akredytacji. 

Zakres uwierzytelnienia obejmuje :

- badanie próbek stałych metodą mikroskopii polaryzacyjnej na obecność azbestu ( zgodnie z Health and Safety Executive HSG 248, wydanie 1 z 2005 r. Załącznik 2; Prawo francuskie: Arrete du 6 mars 2003 )

- badanie próbek stałych metodą transmisyjnej mikroskopii elektronowej na obecność azbestu ( zgodnie z NF X 43-050: styczeń 1996; Prawo francuskie: Arrete du 6 mars 2003 ).

Oferta kierowana jest dla rynku budowlanego.