Nasze usługi >> Badania żywności i pasz >> Mleko surowe

Mleko surowe

Sidebar Image

Surowe mleko wysokiej jakości jest wolne od zanieczyszczeń, osadów, charakteryzuje się właściwym zapachem, niską liczbą bakterii, niską zawartością komórek somatycznych oraz brakiem organizmów chorobotwórczych. Jakość mleka jest czynnikiem decydującym o jakości produktów mlecznych, dlatego tak ważne jest jego prawidłowe badanie.

Eurofins Polska Sp. z o.o. wykonuje analizy mleka surowego dla mleczarni, zakładów mleczarskich, spółdzielni, indywidualnych producentów oraz stowarzyszeń. Analizy metodami akredytowaymi realizowane są na nowoczesnych aparatach firmy FOSS.

Zakres badań pracowni:

  • ogólna liczba drobnoustrojów;*
  • liczba komórek somatycznych;*
  • zawartość tłuszczu*, białka*, laktozy, suchej masy, mocznika*;
  • punkt zamarzania;*
  • obecność antybiotyków i innych substancji hamujących;*
  • Antybiogram.

metody akredytowane