Badania żywności i pasz >> Analizy fizykochemiczne >> Alergeny

Alergeny

Sidebar Image

Według ekspertów z branży spożywczej, liczba alergii pokarmowych znacząco wzrosła w ciągu ostatnich kilku lat. Niektóre alergie związane z żywnością mają istotny wpływ na jakość życia, a w przypadku wstrząsu anafilaktycznego może dojść do jego zagrożenia. 

Nietolerancje pokarmowe (np. glutenu, laktozy) lub choroba trzewna stają się jednymi z najczęściej występujących chorób genetycznych w Europie.

Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku, Eurofins Polska wykonuje badania alergenów w żywności oraz próbach środowiskowych.