Nasze usługi >> Badania żywności i pasz >> Analizy fizykochemiczne

Analizy fizykochemiczne

Sidebar Image

Badania fizykochemiczne przeprowadzane są w celu sprawdzenia zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi, jak również w celu rozwoju produktów oraz wsparcia technicznego. Eurofins Polska Sp. z o.o. realizuje badania żywności w zakresie akredytowanych analiz zawartości:

 • białka;
 • tłuszczu;
 • popiołu;
 • wody;
 • chlorek sodu;
 • wartości odżywczej;
 • składu kwasów tłuszczowych;
 • skrobi;
 • cukrów ogółem i redukujących;
 • liczby kwasowej;
 • liczby nadtlenkowwej;
 • hydroksyproliny;
 • azotu;
 • lotnych zasad amonowych N-LZA;
 • kwasu sorbowego, benzoesowego i ich soli;
 • histaminy;
 • kofeiny.

Eurofins Polska Sp. z o.o. przeprowadza również analizy żywności na obecność następujących alergenów:

gluten, orzech ziemny, jaja, orzech laskowy, migdał, soja, kazeina, białka alergenne orzecha włoskiego, gorczyca, ß- laktoglobulina, całkowita zawartość mleka.

W ramach oferty grupy laboratoriów Eurofins wykonujemy kompleksowe analizy GMO w żywności, pozostałości leków weterynaryjnych, zawartości metali,  pestycydów, mikro i makroelementów oraz witamin.