Eurofins Poland >> Nasze usługi >> Badania środowiska

Badania środowiska

Sidebar Image

Z przyjemnością informujemy, że z dniem 21 sierpnia 2019 roku laboratorium Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o. (OBIKŚ) z siedzibą w Katowicach stało się częścią międzynarodowej sieci laboratoriów Eurofins Scientific.

Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska https://obiks.pl/ to kompleksowa oferta analityczna w zakresie ochrony środowiska, wykwalifikowany personel oraz przede wszystkim wieloletnie doświadczenie i historia firmy sięgająca 1958 roku.

 

       BADANIA GLEBY I ZIEMI

Eurons Environment Services Polska Sp. z o.o. oferuje kompleksowe rozpoznanie stanu środowiska gruntowo-wodnego zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi:

       OCENA ZANIECZYSZCZEŃ TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH I INWESTYCYJNYCH

Eurons Environment Services Polska Sp. z o.o. w ramach oceny zanieczyszczenia terenów przemysłowych i inwestycyjnych wykonuje:

 Przed zakupem bądź dzierżawą gruntu;

 • W ramach raportów początkowych i końcowych dla instalacji IPPC;
 • W celu sporządzenia rejestru historycznego zanieczyszczenia gruntu;
 • Analizy gruntów antropogenicznych przeznaczonych do dalszego wykorzystania: nasypy, utwardzenia terenu, wymiana gruntu – rekultywacja ex-situ;
 • Rozpoznanie zasięgu i stopnia zanieczyszczenia w celu oszacowania kosztów remediacji;
 • Analizy laboratoryjne gruntu monitorujące przebieg procesu oczyszczania;

SZEROKI WACHLARZ MOŻLIWOŚCI

Ponadto Eurofins Environment Services Polska Sp. z o.o. oferuje:

 • Badanie ekotoksyczności wód słodkich, słonych, ścieków i odpadów;
 • Analizy azbestu w materiałach budowlanych, glebach i powietrzu;
 • Oznaczenie radioaktywności – we wszystkich matrycach środowiskowych;
 • Określenie średniego rocznego stężenia radonu w badanym pomieszczeniu;
 • Analizy dioksyn i furanów – we wszystkich matrycach środowiskowych;
 • Zawartość poszczególnych polimerów mikroplastiku w wodzie pitnej;
 • Badania gleb rolniczych pod uprawy wraz z informacją o nawożeniu;
 • Oznaczenie substancji pod kątem CLP, REACH;
 • i wiele innych...