Eurofins Poland >> Nasze usługi >> Agroscience

Agroscience

Sidebar Image

Eurofins Agrosience –wiodąca organizacja agrochemiczna (CRO), która oferuje badania na zlecenie o zasięgu globalnym 

Eurofins Agroscience Services, oddział grupy Eurofins Scientific, to organizacja, która ma na celu uzyskanie miana wiodącej firmy w dziedzinie badań środków ochrony roślin zamawianych przez Zleceniobiorców na poziomie lokalnym i globalnym. Oficjalnie powołana do życia w 2007 roku, Eurofins Agroscience Services odniosła sukces, nabywając niektóre z najbardziej cenionych organizacji sektora prowadzącego badania na zlecenie (CRO) i laboratoriów przemysłu agrochemicznego. Podczas gdy globalna oferta Eurofins Agroscience Services jest dość nowa, historia działalności firm, które wchodzą w jej skład, sięga ponad 30 lat, dostarczając swoim klientom wysokiej jakości usług w dziedzinach, w których te firmy się specjalizują.

Eurofins Agroscience Services wykorzystuje obecnie doświadczenie i atuty każdej z tych jednostek w celu stworzenia pełnego portfolio usług dla producentów sektora agrochemicznego. Naszym celem jest zapewnienie przemysłowi wszelkiego rodzaju wsparcia technicznego,  niezbędnego do sprawdzania, rozwijania, rejestrowania oraz zarządzania nowymi oraz istniejącymi produktami ochrony roślin na całym świecie.

Światowa populacja wkrótce osiągnie liczbę 7 miliardów. Wzrastając o 211 tysięcy osób dziennie, większa zatem odpowiedzialność spada na przemysł agrochemiczny w celu zapewnienia skutecznych oraz osiągalnych rozwiązań.

Zwalczanie szkodników i chorób a także chwastów w ramach szerszej działalności zintegrowanego zarządzania uprawami (z ang. ICM – Integrated Crop Management)  jest obecnie pożądane bardziej niż kiedykolwiek w celu zapewnienia ochrony żywności na świecie - dla obecnych rodzin oraz przyszłych pokoleń. Zdolność do oszczędzania i powiększania zasobów naturalnych podczas produkcji żywności na odpowiedniej i zrównoważonej podstawie  opiera się na  dobrym zrozumieniu powiązań systemów zarządzania biologią, środowiskiem oraz gruntami.

Eurofins Agroscience Services może pomóc w osiągnięciu tych celów.

Fakty i liczby Grupy Agroscience:

    • Wzrastająca liczba ponad 500 pracowników na całym świecie
    • Ponad 45 własnych placówek w 18 krajach
    • Zobowiązanie do rozwoju i wzrostu w celu zaspokojenia potrzeb przemysłu agrochemicznego