Eurofins Poland >> do kariery >> Proces rekrutacji

Proces rekrutacji

Sidebar Image

Standardowy proces rekrutacyjny w naszej firmie składa się z 3 etapów.

W trakcie całego procesu wszelkie dane kandydatów są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem.

Etap I: Przesłanie aplikacji
Ogłoszenia o aktualnie otwartych procesach rekrutacyjnych można znaleźć na naszej stronie w zakładce Aktualne oferty pracy. Jeśli jesteś zainteresowany daną ofertą, aplikuj, przesyłając CV na zamieszczony pod ofertą adres mailowy.

Etap II: Spotkanie
Osoby spełniające kryteria zawarte w ogłoszeniu, zaprosimy na spotkanie, które z reguły składa się z dwóch części.  Należy pamiętać, że zapraszani są kandydaci, którzy w największym stopniu spełnią oczekiwania poszczególnych ofert pracy.

Wstępna rozmowa kwalifikacyjna ma na celu zweryfikowanie informacji, które zostały zawarte w aplikacji i uzyskanie informacji na temat wiedzy i umiejętności osoby ubiegającej się o pracę. Drugą częścią spotkania są testy, których forma zależy od stanowiska, o które dana osoba się ubiega. Podczas testów sprawdzamy predyspozycje kandydatów do pracy w naszej firmie.
 
Etap III: Rozmowa indywidualna z menedżerem
Osoby, które w największym stopniu spełniają kryteria określone dla danego stanowiska, zapraszane są na rozmowę ze swoim potencjalnym przełożonym/przełożonymi.

Decyzja o dalszej współpracy zapada po zakończeniu rozmów.