Eurofins Poland >> Audyty >> Audyty HACCP oraz GMP

Audyty HACCP oraz GMP

Sidebar Image

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) – Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli – to systemowe postępowanie, mające na celu identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń bezpieczeństwa żywności na każdym etapie produkcji i dystrybucji. System ten ma na celu zapewnienie produktu bezpiecznego dla konsumenta z punktu widzenia jakości zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń a także poprzez określenie metod ograniczania tych zagrożeń. Wdrożenie i stosowanie zasad Systemu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Żywności – HACCP jest wymogiem prawnym i jest obowiązkowe od 1 maja 2004.

GMP (Good Manufacturing Practice) - Dobra Praktyka Produkcyjna - oznacza zestaw standardów stosowanych w produkcji przemysłowej oraz w gastronomii, zapewniających wysoką jakość użytych surowców/komponentów i odpowiednie warunki produkcji wyrobu gotowego. Standardy te nastawione są na higienę produkcji, zapewnienie pełnej kontroli procesu produkcyjnego oraz wytworzenie powtarzalnych produktów spełniających wymagania jakościowe. Stanowi ą zbiór przepisów wyznaczających standard dla metod produkcji, pomieszczeń, postępowania pracowników , jak i kontroli stosowanych w procesie wytwarzania, pakowania oraz magazynowania produktów.

Oferujemy audyty na zgodność ze standardem HACCP w zakładach produkcyjnych, hurtowniach, punktach gastronomii oraz placówkach handlu detalicznego żywnością itp.

Na Państwa zlecenie audyty HACCP możemy połączyć z usługą monitoringu higieny, polegającą na pobraniu próbek produktów i surowców spożywczych, wody oraz wymazów czystościowych z powierzchni oraz rąk pracowników w celu przeprowadzenia badań mikrobiologicznych w naszym akredytowanym laboratorium.

 Oferujemy audyty na zgodność ze standardem GMP w zakładach produkcyjnych, hurtowniach, punktach gastronomii oraz placówkach handlu detalicznego żywnością itp.

Na Państwa zlecenie audyty GMP możemy połączyć z usługą monitoringu higieny, polegającą na pobraniu próbek produktów i surowców spożywczych, wody oraz wymazów czystościowych z powierzchni oraz rąk pracowników w celu przeprowadzenia badań mikrobiologicznych w naszym akredytowanym laboratorium.