Eurofins Poland >> Audyty >> Audyty dostawców

Audyty dostawców

Sidebar Image

Audyty dostawców to pewność i bezpieczeństwo dla Twojej firmy.

Jeśli nie zawsze jesteś w stanie wszystko sprawdzić sam, a chcesz chronić działalność swojej firmy przed ryzykiem związanym z nieodpowiednim doborem dostawców - my pracujemy dla Ciebie!

Zastanów się przed złożeniem zamówienia przez Twoją firmę. Warto wiedzieć, czy wybrany producent dysponuje odpowiednią infrastrukturą, systemami, procesami i możliwościami technicznymi do realizacji Twojego zamówienia. Może należy sprawdzić zgodność stosowania krajowych i międzynarodowych norm dotyczących jakości i bezpieczeństwa na każdym etapie produkcji i dostaw?

Wymagasz od przyszłych partnerów biznesowych  zrozumienia i spełniania wielu wymagań i norm? Nie chcesz niemiłych niespodzianek w trakcie współpracy z dostawcami pochodzącymi z różnych obszarów?

Możemy pomóc Państwu w niezależnej ocenie dostawców. Nasi rzetelni, niezależni audytorzy przeprowadzają audyty wewnętrzne u dostawców, oceniając możliwości spełnienia norm jakościowych, bez ponoszenia kosztów na utrzymanie stanowiska audytora wewnętrznego. Dodatkowo nasze usługi pomagają chronić Państwa działalność przed ryzykiem, mogą przyczynić się do obniżenia kosztów, poprawy jakości i wsparcia w ciągłym doskonaleniu łańcucha dostaw.

Kryteria audytu dostosowane są do Państwa indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Najczęściej koncentrują się na systemach zarządzania i produkcji dostawców, ich praktykach i możliwościach technicznych. Taki audyt może być oparty na wymaganiach systemu HACCP, ISO 22000, ISO 9001, BRC, IFS i może być narzędziem oceny systemu zarządzania jakością, ochroną zdrowia i środowiska naturalnego, społeczną odpowiedzialnością biznesu Twoich dostawców. Nierzadko służy potwierdzeniu realizacji celów firmy zlecającej, potwierdzeniu stabilności finansowej dostawcy, kwalifikacji personelu, podejmowania działań prewencyjnych przed wystąpieniem problemu, aktualizacji wprowadzenia zmian w projekcie już istniejącym. Pozwala budować relacje partnerskie i potwierdza transparentność w działaniu.

 Nasz oferta obejmuje:

- ocenę umowy wstępnej i badanie zgodności z międzynarodowymi normami w zakresie jakości i bezpieczeństwa;

- wstępny audyt dostawcy, pozwalający zatwierdzić firmę na liście kwalifikowanych dostawców towarów i usług

- systematyczne audyty zatwierdzonych list dostawców, pozwalając na potwierdzenie bieżącej listy kwalifikowanych dostawców.