Eurofins Poland >> Akredytacje i zatwierdzenia >> Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

Sidebar Image

1. Formularz zlecenia badań PO/02/F-01 

2. Formularz poboru próbek wody PO/02/F-04 

3. Formularz poboru próbek kontroli higieny PO/02/F-05

4. Formularz poboru próbek powietrza PO/02/F-19

5. Zlecenie badań przechowalniczych PO/02/F-20

6. Ogólne warunki sprzedaży - GTS

7. Ogólne warunki zakupu - GTP

8. General terms and conditions of purchase

Klient ma prawo do złożenia skargi na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu analitycznego. Laboratorium przyjmie i rozpatrzy też skargę złożoną przez trzecią stronę w identyczny sposób, jak skargi od Klientów.

Kontakt w sprawie reklamacji

e-mail: reklamacje@eurofins.pl